Blog ZDERZENIE Blog Edwarda Czapiewskiego
Blog ZDERZENIE
11mar/160

Hańba! Hańba! … ale dla kogo?

    Powrócił znowu na forum dyskusji problem Trybunału Konstytucyjnego. Tym razem bardziej zaostrzony, ponieważ są widoczne bardziej dążenia autorytarne władzy rządowej. Trybunał zakwestionował tzw. ustawę naprawczą z 22 grudnia ub. roku, która praktycznie prowadziła do paraliżu jego działalności. Dużo już na ten temat powiedziano i napisano, więc nie ma potrzeby streszczać istoty wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

     Słuchałem uważnie wyroku a także zdań odrębnych. Przejrzałem wcześniej jedną z wersji zamieszczoną na portalu Wpolityce.pl., o co zrobił się wielki szum i jazgot. Był to tekst, w którym w sposób szczegółowy omówiono wnioski stron skarżących i wynikające z tego dalsze wnioski. Wersja wypowiedziana w czasie wyroku różni się nie tylko skróconym tekstem, lecz także bardziej wyrazistymi oraz zmodyfikowanymi i dodanymi argumentami. Był to właściwie brudnopis, z którego narodziła się wersja ostateczna. I zrozumiałe jest też (ale nie dla rządu) dlaczego taka wersja powstała, ponieważ musiała być jakaś podstawa do dalszego procedowania w tak skomplikowanej materii prawnej. Natomiast skandalem jest, że taki dokument ukazał się publicznie. Mam nadzieję, że wyjaśni to śledztwo. Natomiast daleki jestem od posądzania sędziów Julii Przyłębskiej i Piotra Pszczółkowskiego o spowodowanie tego wycieku, co jest sugerowane w mediach. Istotnie zdarzyło się to w momencie, kiedy dołączyli oni do składu orzekającego. Jednakże podpisali wyrok TK i dołączyli zdania odrębne. Należy poczekać na śledztwo, oby było skuteczne.

    Zdania odrębne, szczególnie sędziego Pszczółkowskiego, podkreślały dwa momenty: domniemanie konstytucyjności procedowanej ustawy i niewłączenie do rozprawy trzech zaprzysiężonych sędziów TK. Oboje sędziowie ominęli jednak okoliczności sytuacji, trzymając się tylko stwierdzeń prawniczych. Otóż Sejm, uprzedzając ogłoszenie wyroku TK w sprawie sędziów powołanych przez Sejm poprzedniej kadencji, powołał w trybie nocnym nowych sędziów zaprzysiężonych natychmiast (też nocą) przez prezydenta Andrzeja Dudę (początkowo czterech) i w ten sposób trzech wybranych wcześniej sędziów bez złożonej przysięgi nie mogło podjąć orzekania. Powstał pat, który przewodniczący Andrzej Rzepliński rozstrzygnął kompromisowo dopuszczając dwoje z nowo wybranych sędziów do pracy w TK. W ten sposób powstał skład 12 sędziów orzekających. Dlatego nie można abstrahować od tych politycznych okoliczności spowodowanych przez prezydenta Dudę. Domniemanie konstytucyjności uchwalonej w „nocnej zmianie” ustawy z 22 grudnia wyjaśnili już wybitni prawnicy zwracając uwagę, że wyrok TK odnosił się do kwestionowanej ustawy i trudno byłoby orzekać stosując się do jej postanowień. 

     Rząd nie chce opublikować wyroku TK, co jest sprzeczne z obowiązującym prawem. To świadczy o daleko idącej uzurpacji władzy. Praktyczny wniosek jest inny. Jeśli uda się zablokować Trybunał, wówczas rząd będzie miał pełną swobodę w uchwalaniu przez Sejm kolejnych ustaw po myśli władzy. Co gorsza, kwestionowane obecnie ustawy nie będą mogły być zbadane pod katem zgodności z konstytucją. A dotyczy to m. in. ważnej ustawy o połączeniu stanowisk Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego pod władzą obecnego ministra Ziobry. Minister uzyskał ogromne uprawnienia ingerowania na każdym etapie w śledztwo, a także podporządkowanie prokuratorów jego władzy, co oznacza mianowanie nowych prokuratorów według „widzi mi się” władzy, bez żadnych kryteriów. W konsekwencji to samo, prędzej czy później, zagraża niezawisłości sędziów. Opór środowiska prawniczego jest ogromny, ponieważ grozi nam podporządkowanie sądownictwa władzy wykonawczej. Konsekwencje poniesiemy my obywatele, od kiedy władza wykonawcza otrzyma pełnię egzekutywy. Podobnie jest z ustawą o służbie cywilnej, gdzie w administracji rządowej wyrzucono z pracy urzędników nawet przed emeryturą czy kobiety w ciąży. To na pewno nie jest dobra zmiana.

    Zatem ogromnie wiele zależy od wyroku TK kasującego dotychczasową ustawę. Można ją oczywiście poprawić, ale z tego, co widać i słychać, nie ma mowy o kompromisie. Prezes Kaczyński gra vabanque o pełnię władzy i do tego potrzebuje praktycznie likwidacji Trybunału. W tytule piszę o hańbie. Otóż to słowo odnosi się do prezydenta Dudy, który wbrew zapewnieniom wyborczym opowiedział się wyłącznie po stronie PiS. Dotyczy to słowo także rządu, ale z pewną poprawką. Jest jeszcze szansa na kompromis, który pozwoli pracować normalnie Trybunałowi Konstytucyjnemu. Wiele zależy od ugrupowań opozycyjnych. Zawsze jest szansa na sensowny kompromis. Trzeba wznieść się ponad podziały i nie stawiać wyłącznie na swoim zdaniu. Platforma Obywatelska ponosi dużą część winy z powodu wcześniejszych działań, kiedy była u władzy. Zatem politycy PO wspólnie z wybitnymi prawnikami powinni pracować nad wypracowaniem stanowiska, które umożliwi normalną działalność TK. Nie ma co frymarczyć, kiedy w grę wchodzi los Polski a tym samym całego naszego zróżnicowanego społeczeństwa.

     Ustawę trzeba napisać od nowa. Byłoby dobrze, gdyby w pracy nad nią uczestniczyli cieszący się autorytetem prawnicy a nie tylko zamówieni przez rząd. Gra idzie o wielką stawkę o przyszłość Polski! Nie będę pisał o reperkusjach międzynarodowych, bo są znane. Spodziewana dzisiaj opinia Komisji Weneckiej, mówiąc oględnie, będzie krytyczna wobec procesu cofania demokracji. Demokracja ma jedno imię, albo jest, albo jej nie ma. Stan pośredni popycha przeważnie w stronę dyktatury. Papier wszystko zniesie, proszę zajrzeć do konstytucji komunistycznych począwszy od tej z 1936 roku w ZSRR. Wszystko było gwarantowane na papierze, a rzeczywistość była inna. To nam obecnie także grozi.

     Politycy PiS obrażają się o porównywanie ich działań do metod prezydenta Białorusi. Sam pisałem niedawno o rusyfikacji prawa. Pora to wyjaśnić. Dla mnie jest to cofanie się od standardów europejskich do rosyjskich począwszy od czasów Rosji carskiej. Aleksander Łukaszenka został wybrany prezydentem w demokratycznych wyborach, a dzisiaj widzimy co z tego pozostało. Podobnie z Rosją Władimira Putina. Dyktatury w takim przypadku (i obecnie naszym) nie wprowadza się natychmiast, ale w sposób stopniowy. I niech nie uspokaja nas, że możemy swobodnie demonstrować. Do kiedy??  Mamy do czynienia, jak już pisałem, z pełzającym zamachem stanu. Pora go zatrzymać, kiedy nie jest jeszcze za późno.

Zakres tematyczny: Polityka, Polska Brak komentarzy
25lut/162

Lincz na Lechu Wałęsie

   Przez Polskę a właściwie przez media przetaczają się burzliwe dyskusje na temat agenta „Bolka” czyli o Lechu Wałęsie. Z byłym prezydentem miałem do czynienia, oczywiście nie w sensie dosłownym, w latach 1993 – 1995 kiedy byłem wiceprezesem BBWR. Stowarzyszenie nasze wspierało Lecha Wałęsę konsekwentnie, chociaż on w stosunku do nas zachowywał się różnie. Największą pretensję miałem do Wałęsy, kiedy przegrał wybory na własne życzenie, mówiąc po zakończonym programie wyborczym w TVP, ale jeszcze na wizji, że Aleksandrowi Kwaśniewskiemu może podać co najwyżej nogę. Nie było to eleganckie, krótko mówiąc, zachowanie się i ta uwaga w moim przekonaniu pogrzebała wtedy jego szansę na drugą kadencję.

   Do Lecha Wałęsy można mieć wiele pretensji, ale jednego jemu nie można odmówić – wielkiego patriotyzmu i działania dla Polski. Kiedy czyta się wspomnienia jego żony Danuty można dostrzec nie tylko jej pretensję do męża, ale też zrujnowane życie rodzinne po 1980 r. kiedy Lech wszedł do wielkiej polityki.

    Chcąc zatem ocenić Lecha Wałęsę, przyszły historyk będzie miał trudne zadanie, jak obiektywnie ocenić tę postać historyczną, jego działania i zasługi dla Polski, a także momenty trudne w jego biografii, jak właśnie sprawa „Bolka”. Nie jest to jedyny przypadek w naszej historii. Podam tylko dwa przykłady a jest ich znacznie więcej. Książę Adam Jerzy Czartoryski, który był nawet krótko ministrem spraw zagranicznych Rosji, wiernie służył carowi Aleksandrowi I i państwu rosyjskiemu. Dopiero po wybuchu Powstania Listopadowego pozbył się ostatecznie złudzeń co do oparcia sprawy polskiej o Rosję i został później przywódcą konserwatywnego obozu na emigracji. Stał się wielce zasłużonym politykiem dla sprawy polskiej. Inny przykład wybitny pisarz Józef Ignacy Kraszewski, który stał się agentem Francji działając przeciwko Niemcom, osadzony i skazany na więzienie w podeszłym już wieku. Mimo, że działał dla sprawy polskiej, po uwięzieniu i procesie skazującym odwróciła się od niego polska opinia publiczna (nie wszyscy) i to było dla niego straszne. Pobierał też wynagrodzenie za działania szpiegowskie, które właściwie polegały na białym wywiadzie tzn. korzystał z oficjalnych wydawnictw i przesyłał dane o wojskowości dla wywiadu francuskiego. Były to wówczas trudne sprawy, po latach widać inaczej.

     Nie jest moim zadaniem usprawiedliwianie Lecha Wałęsy. Zwracam uwagę na niedopuszczalne dla historyka działanie. Zostały udostępnione publicznie akta o których prezes IPN Łukasz Kamiński stwierdził, że jeszcze nie można potwierdzić autentyczności tych dokumentów znalezionych w tzw. szafie Kiszczaka. Nic by się nie stało, jeśli te akta najpierw zostały sprawdzone przez grafologów. Tłumaczenie wzburzeniem opinii publicznej jest więcej niż naciągane, zorganizowanie akcji w TVP przez jej prezesa Jacka Kurskiego, czy wypowiedzi w TV Republika to jeszcze nie opinia publiczna. Powstał bardziej jazgot, który przyspieszył decyzję o udostępnieniu akt wbrew zasadom warsztatu historyka. Kiedy byłem studentem na ćwiczeniach źródłoznawczych moi nauczyciele podkreślali, że do akt policyjnych należy podchodzić bardzo ostrożnie i konfrontować je z innymi źródłami. I tu chyba tkwi problem wielu historyków IPN.

    Bardziej byłoby dla mnie zrozumiałe, chociaż nie usprawiedliwieniem, gdyby wszystkie akta znalezione w domu Kiszczaków zostały jednocześnie udostępnione, a nie jak teraz po kawałku. Przecież tym bardziej można podejrzewać o manipulacje. Nie chcę wdawać się w rozważania typu: kto za tym stał, na czyją korzyść to działa. Na te pytania otrzymamy odpowiedź (prawdopodobnie) po wielu latach i szkoda teraz dociekać. Bardziej interesują mnie konsekwencje.

    Z opinii dwóch historyków, których bardzo poważam, bowiem siedzą w aktach esbeckich (i nie tylko) i znają się świetnie na źródłach minionej epoki, Andrzeja Paczkowskiego i Andrzej Friszke wynika duże prawdopodobieństwo, że dokumenty te w większości są prawdziwe. Zastrzegają jednak, ze trzeba je jeszcze zbadać grafologicznie aby mieć pewność. Zatem nie należy już przesądzać i odsądzać Wałęsę od czci i wiary, lecz powiedzieć co z tych akt wynika. Zatem zakładając ich prawdziwość wynika z nich, że przede wszystkim w latach 1971 – 1972 Lech Wałęsa aktywnie współpracował z SB i współpraca ta definitywnie zakończyła się w 1976 r. odmową dalszej pracy. Zatem Wałęsa wyzwolił się z tej zależności od SB. Problemem jest na jakiej podstawie Lech Wałęsa absolutnie zaprzecza jakiejkolwiek współpracy i donosicielstwu a także brania pieniędzy za te usługi. Należy zatem poczekać, niech ustosunkuje się do tych dokumentów po powrocie do kraju i po zapoznaniu się z nimi przedstawi ewentualnie dowody lub ludzi, którzy mogą poświadczyć, że nie współpracował z SB. Nie należy skazywać Lecha Wałęsy na infamię, dopóki jest domniemanie niewinności. Nie jestem naiwny i wiem, że w tym przypadku polityka, tzw. zyski i chęć poniżenia człowieka wzięły górę. I ciekawe, bronią Wałęsy ludzie, którzy mieli z nim niejednokrotnie konflikty polityczne po 1989 r. a atakują inni a nawet ci, którzy nie mają pojęcia o tym jak było w latach 70. a szczególnie po masakrze grudniowej. Wiem coś na ten temat, bo dwoje z rodzeństwa akurat przebywało wtedy w Gdańsku. Wałęsa był wtedy młodym człowiekiem, jednym z przywódców strajku, więc znalazł się szczególnie pod naciskiem SB. Poczekajmy jednak na konfrontację.

    Nie ulega jednak wątpliwości, że działania Wałęsy od 1976 r. nie mają nic wspólnego z inspiracjami esbeckimi. Szczególnie ważna jest jego działalność od 1980 roku, kiedy kierował strajkami na Wybrzeżu Gdańskim i następnie był przywódcą NSZZ Solidarność. To Lechowi Wałęsie zawdzięczamy, że nie dopuścił do ogólnopolskiego strajku po wydarzeniach w marcu w Bydgoszczy. Nie chciał postawić wszystkiego na jedną kartę, kiedy trwały tzw. ćwiczenia Układu Warszawskiego. Kierował naszym związkiem rozważnie, chociaż nie zawsze miał rację i stawił sam czoła władzy i esbecji w stanie wojennym, kiedy przez blisko rok był internowany (uwięziony) w Arłamowie. Wreszcie, mimo że duch w narodzie opadał, doprowadził do zwycięskiego końca obalając na drodze pokojowej rządy komunistów. Okrągły Stół i wybory 4 czerwca umożliwiły pokojowy upadek komunizmu. Jako prezydent Polski przyczynił się do wyprowadzenia wojska radzieckich z Polski, co nie było takie łatwe. Stałem pod Belwederem 17 IX 1993 r. kiedy symbolicznie ostatni oddział Armii Radzieckiej odmeldowywał się przed prezydentem Wałęsą. Czułe wtedy powiew historii.

     Burzliwa historia lat 80. i 90. czeka na wyważoną ocenę historyków, kiedy będą dostępne wszystkie źródła. Dla mnie osobiście klucz do wielu zagadnień naszej współczesnej historii tkwi w archiwach w Moskwie. Na to przyjdzie niestety poczekać. Inne archiwa są w dużym stopniu dostępne. Lech Wałęsa jest naszym bohaterem narodowym z wszystkimi jego ułomnościami, które mieli także inni wielcy naszej historii jak Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Wincenty Witos i pozostali wybitni politycy, łącznie z aktualnie działającymi.

    Widzę konieczność wyjaśnienia sprawy uwikłania się Lecha Wałęsy we współpracę z SB. Nie przekreśla ta współpraca jego późniejszych dokonań, które są ważne dla naszej historii. Dlatego nie można dokonywać takiego linczu na zasłużonym człowieku. Dla mnie osobiście, jeśli przyjąć tezę wielu polityków prawicy, że Wałęsa działał dalej w myśl instrukcji SB także po 1976 r. (nawet domniemanej) oznacza jedno, że to Służba Bezpieczeństwa (na czele z Kiszczakiem i Jaruzelskim?) obaliła komunizm w Polsce. Jest to uwłaczające dla mnie, który w zakresie jakim potrafiłem walczyłem z tamtym ustrojem w latach 80. Oznacza taka teza, że mimo przeciwnej woli ludzie Solidarności współpracowali z SB za swoim przywódcą, bo przecież autorytet Lecha nie był kwestionowany w latach 80. To zupełny absurd. W takim razie złośliwie zapytam, jaka jest odpowiedzialność braci Kaczyńskich, którzy przecież wiedzieli o tym przykrym epizodzie i byli jego ministrami prezydenckimi. Dotyczy to również wielu wyższych pisowskich. Za wyjątkiem m. In. Posła Piotrowicza, który świadomie wspierał władzę komunistyczną. Oto do czego może prowadzić absurdalne twierdzenie. To może w taki razie rzeczywiście Antoni Macierewicz jest cichym agentem Moskwy. Zatem mniej zacietrzewienia i wygłaszania kolejnych absurdalnych opinii a badania nad historyczną już postacią Lecha Wałęsy pozostawmy historykom.

    Jestem przeciwny linczowi na tym zasłużonym dla Polski Człowieku, który się teraz odbywa w wielu mediach. Dlatego też popieram demonstrację KOD w obronie Lecha Wałęsy. Nie mogę w niej uczestniczyć bo prowadzę wówczas zajęcia ze studentami, ale duchem będę z demonstrantami.

Zakres tematyczny: Polityka, Polska 2 Komentarze
1lut/160

Wieś potiomkinowska

Dopiero co pisałem o gospodarce, a tu taki numer z gminą Koniecpol. W czasach carycy Katarzyny II kanclerz Potiomkin dla pokazania carowej, w jakim dobrobycie żyją chłopi rosyjscy, w czasie jej wizyty na południu Rosji wzdłuż Dniepru ustawił makiety domów i nad rzeką umieścił „zadowolonych” poddanych carowej. Ówczesna Europa miała niezłą uciechę z tego jawnego fałszu. Podobne numery czynione są współcześnie w trakcie wizyt gospodarskich prezydenta Putina na prowincji. Do tego typu posunięć należy dopisać ostatnią wizytę premier Beaty Szydło w gminie Koniecpol. Od wielu miesięcy gmina ta boryka się z brakiem wody i nagle szast prast wizyta Pani Premier odmienia los mieszkańców i są pieniądze na budowę wodociągu ze środków centralnych. Byłoby to godne pochwały, lecz jest jedno małe ale…

Gmin w takiej sytuacji jak Koniecpol jest w Polsce wiele. O takich miejscowościach na Dolnym Śląsku podawała w lecie u nas prasa. I jakoś nic się nie stało z inwestycjami, a problem przecież wróci. W moim przekonania najpierw – zanim przeleje się lekką ręką pieniądze z środków centralnych – trzeba zapytać: jak to się stało, że w ciągu ponad ćwierćwiecza nie zbudowano w tych gminach wodociągów? Przecież przeważająca część gmin polskich własnymi środkami, również z pomocą środków unijnych, poradziła sobie z tym problemem. Dlaczego w takich gminach jak Koniecpol nic się nie stało w sprawie budowy wodociągów? Dopiero po odpowiedzi na to pytanie można podjąć środki zaradcze. Szkoda, że te sprawy umknęły uwadze chyba wszystkich mediów. A problem jest.

Niedawno odbyła się we Wrocławiu konferencja podsumowująca dwudziestopięciolecie samorządu wrocławskiego. Przedstawiłem na niej referat zawierający też własne doświadczenia jako samorządowca z pierwszej połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Nie pretenduję do roli uzdrawiacza samorządów, ale wskazałem na kilka czynników utrudniających – moim zdaniem – lepsze funkcjonowanie władz samorządowych. Warto zastanowić się nad tymi utrudnieniami. Leczenie problemów jedną wizytą szefowej rządu nie załatwi sprawy. Cytuję zakończenie opublikowanego już referatu (25 lat samorządu Wrocławia, Wrocław 2015).

„Na dzisiaj konieczny jest pewien raport tego, co zrobiono, gdzie popełniono błędy i co trzeba w najbliższych latach zrobić. Boję się, żeby w demagogicznej dyskusji nie zatracono naszych rzeczywistych osiągnięć i atutów naszego regionu. Przypomnę pogląd Leona Kieresa z I kadencji naszej rady: Wrocław (czyli region) jest skazany na wielkość, dzięki swojemu położeniu geograficznemu i zasobom. Warto o tym pamiętać, jeśli nie chcemy przegrać naszej szansy, z której część już została wykorzystana. Zburzyć osiągnięcia negacją można bardzo łatwo, ale trudniej budować. Dlatego potrzebny jest mądry i konstruktywny dialog władzy gminnej z opozycją na temat  dalszego rozwoju naszego miasta przy czynnym współudziale zorganizowanych mieszkańców. Wrocław wielkim wysiłkiem zdołał osiągnąć drugie miejsce po Warszawie jako licząca się metropolia i teraz trzeba mądrze walczyć, aby to miejsce utrzymać. Potrzebne są nie wielkie projekty typu metro (też potrzebne, ale w najbliższych latach nie ma szans), lecz projekty obliczone na skalę i możliwości Wrocławia.

Na zakończenie jeszcze ostatnia fundamentalna uwaga dotycząca naszej przyszłości. Nie zależy to od nas, ale jest apelem do rządzących. Podam na konkretnym przykładzie. We Wrocławiu istnieje ogromny gmach Urzędu Wojewódzkiego i rozrasta się Urząd Marszałkowski: władza rządowa i władza samorządowa. Te gmachy to pewien symbol rozrostu biurokracji i złego podziału kompetencji. Trzeba jednak zdecydować się i odpowiednio zmodyfikować ustawy w celu przekazania większej władzy samorządom przy zachowaniu funkcji kontrolnej władzy rządowej. Podobnie należy podjąć decyzję, co dalej z powiatami. Czy przy tak rozwiniętej informatyzacji, potrzebny jest szczebel pośredni między województwem a gminą. Może, likwidując powiaty, trzeba też zmniejszyć ilość gmin i przekazać im więcej kompetencji. To są sprawy, które wymagają rozważnej dyskusji, a następnie decyzji. System dwustopniowy przy tej technice i postępującej informatyzacji kraju ma chyba więcej zalet niż wad, a przede wszystkim będzie oszczędniejszy.”

Zakres tematyczny: Polityka, Polska, Samorząd Brak komentarzy
1lut/160

Gospodarka głupcze !

Przypominam to zawołanie z dawnej kampanii wyborczej prezydenta Clintona, bowiem pasuje do naszej dzisiejszej sytuacji. Słuchałem w ostatnich dwóch dniach szczególnie komentarzy naszych ekonomistów, którzy jak jeden mąż powtarzają tezę o niezłej sytuacji gospodarczej Polski i pewnych obawach o przyszłość, ale w sposób umiarkowany. Zatem życzenia na Nowy Rok są umiarkowanie pozytywne. Też się do nich przyłączam, ale moje obawy jako historyka są poważniejsze, chociaż nie należę do przesadnych pesymistów.

Podam krótki komentarz do obecnej rzeczywistości ekonomicznej. Nocą został przyjęty budżet, który dopiął się ogromnym deficytem 54 mld zł. Nie jest to dobry prognostyk. W tym deficycie mieszczą się niektóre przyjęte obietnice wyborcze. Sprawa jest fundamentalna, czy zwiększać deficyt wskutek danych obietnic wyborczych, czy jednak postawić na inwestycje, które zmienią naszą rzeczywistość ekonomiczną, za czym opowiada się wicepremier Mateusz Morawiecki. Nie podał on jednak, jak to zrobić, przy tak zwiększonych wydatkach na konsumpcję. Liczenie na to, że zwiększenie strumienia pieniędzy (500 plus) do kieszeni obywateli pobudzi konsumpcję (także dzietność) jest bardziej postulatem życzeniowym. Nie jest to takie proste, na co zwracają uwagę ekonomiści.

Szkoda, że rząd nie wziął pod uwagę rozłożenia na raty sprawy 500 zł na jedno dziecko. Bardziej realne byłoby np. przyjęcie przekazania kwoty 300 zł na jedno dziecko w obecnym roku, w następnym 400 zł a w 2018 r. docelowe 500 zł. Są przecież inne postulaty wyborcze do spełnienia jak kwota wolna od podatku, ulgi zdrowotne dla seniorów itp. Teraz widać jak na dłoni, że budżetu nie da się rozciągnąć dowolnie. Są ograniczenia ekonomiczne i naruszenie ich skutkuje fatalnie dla gospodarki kraju. Po 2016 r. przyjdzie następny rok, a wtedy ujawnią się w większym stopniu problemy ekonomiczne. Możemy powrócić do fazy tzw. gorącego pieniądza czyli inflacji, a tę lekcję już przerabialiśmy.

Z drugiej strony rozumiem, że trzeba skierować więcej pieniędzy do obywateli, co zaowocuje zwiększonym popytem na rynku wewnętrznym. Właśnie ten popyt wewnętrzny ochronił nas przed recesją w latach 2008 – 2011, dzięki czemu staliśmy się „zieloną wyspą” i nie była to aż taka zasługa rządu koalicyjnego PO-PSL. W działaniach obecnego rządu zabrakło rozważenia innego wariantu np. skierowania pieniędzy do młodych rodzin inną drogą, większych inwestycji na żłobki i przedszkola oraz bezpośredniej pomocy w postaci np. darmowych podręczników, dożywiania w szkołach, pomocy stypendialnej. Rodziny bardziej odczują taką pomoc, niż 500 plus. W dyskusjach zwraca się trafnie uwagę na trudności związane z odrębnym wypłacaniem przez samorządy należnych pieniędzy (koszty administracyjne), czy jest sens dofinansowywać rodziny dobrze sytuowane, wbrew pozorom nie ma ich tak wiele, jeśli weźmiemy pod uwagę kredyty, które spłacają młode małżeństwa, a nie tylko sumę zarobków. Wreszcie niemały problem rodzin patologicznych i tych w których przestanie się opłacać pracować skoro zasiłek np. na czworo dzieci wyniesie 2000 zł razem. To tylko niektóre kwestie. Zatem czy warto brnąć w mało sensowną obietnicę wyborczą?

Polska ma jeszcze długą drogę w doganianiu czołówki dobrze rozwiniętych krajów europejskich. W ciągu ostatniego ponad ćwierćwiecza sporo nadrobiliśmy już na tym dystansie. Mało pocieszające jest, że dogoniliśmy Grecję czy Portugalię, które to kraje są ciągle w kryzysie i cofnęły się w rozwoju. Ambitny plan rozwoju gospodarczego (innowacyjność gospodarki, nowe technologie) nakreślony ogólnie przez wicepremiera Morawieckiego jest dobry w słowach, ale nie w czynie. Nie ma już po prostu pieniędzy na tego typu inwestycje. Oby nie skończyło się tak, jak z Polskimi Inwestycjami szumnie zapowiedzianymi przed kilku laty przez premiera Donalda Tuska. Też zabrakło pieniędzy. Trzeba się jednak zdecydować, co ma pierwszeństwo: spełnianie mało realnych w sensie ekonomicznym obietnic wyborczych, czy jednak pchnięcie do przodu postępu gospodarczego, który przyniesie większe możliwości dzielenia pieniędzy na potrzebne inwestycje społeczne. Trzeba to jednak uczciwie powiedzieć rodakom i nie skrywać się za parawanem szumnych deklaracji i uprawiania populizmu. 

Zakres tematyczny: Polityka, Polska Brak komentarzy
14sty/160

Unia Europejska a Polska

IMG_8081Cm

    Mamy niezły szum na temat zajęcia się przez Komisję Europejską sytuacją w Polsce. Z tego co wiemy, rzeczowa rozmowa szefów opozycji z premier Beatą Szydło przeniosła się dzisiaj (13 I) do Sejmu i przybrała charakter mniej rzeczowy. Polemiki z obu stron: premier plus Kukiz 15 (będzie chyba koalicja) a pozostałe partie były ostre, ale do przyjęcia. Każdy mógł sobie wyrobić zdanie, czy winę za obecną niekomfortową sytuację Polski w UE ponosi rząd czy opozycja. Moim zdaniem, to jednak działania rządu w postaci gwałtownej i szybkiej zmiany ustaw (także nocą) przyniosły efekt w postaci podjęcia dyskusji przez KE nad stanem demokracji w Polsce. Oczywiście niesie się teraz szum medialny, w którym zabrylowała minister Kempa twierdząc o donoszeniu, inni posłowie PiS też używali ostrych stwierdzeń. Gdzie Rzym a gdzie Krym, tak to już jest w polityce, kiedy traci się porównawczą miarę. Problem tkwi w pytaniu, czy to opozycja swoimi działaniami spowodowała dość ostrą reakcję KE, czy jednak rząd swoimi ustawami. Pisałem już wcześniej, że jest się o co martwić. Dobrze zatem, że debata odbędzie się, ważne aby była merytoryczna. Premier zapowiedziała swoją obecność w Brukseli i gotowa jest dyskutować rzeczowo. Zobaczymy jak to będzie.

   Powodów do niepokoju jest sporo. To już nie tylko kwestia Trybunału Konstytucyjnego, ustawy medialnej, ale też ustawy o służbie cywilnej, zakresu uprawnień do inwigilacji obywateli, a teraz procedowanie nad połączeniem funkcji ministra sprawiedliwości z funkcją prokuratora generalnego, co praktycznie oznacza odwrót od lepszych rozwiązań. Minister Zbigniew Ziobro już raz pokazał, co oznacza połączenie w jego ręku obu funkcji. Wygląda na to, że grozi nam powtórka. W prostych, „żołnierskich słowach” wyraził się dawny prokurator stanu wojennego a obecnie poseł PiS Piotrowicz, że sądy owszem mają być niezawisłe, adwokatura niezależna, ale prokuratura podporządkowana. Nic dodać nic ująć co do intencji rządowych. Niezawodny Piotrowicz wyłożył jak zwykle kawę na ławę, czyli rzeczywiste intencje rządu.

    Trzeba pamiętać, że kiedy przystępowaliśmy do Unii Europejskiej zobowiązaliśmy się przestrzegać praw i procedur demokratycznych. I o to teraz idzie w tym sporze, że w naszym, dużym kraju europejskim władza nie daje najlepszego przykłady w przestrzeganiu demokracji. Tu nie chodzi o wolność demonstrowania, lecz o niełamanie prawa.

      Granie na antyniemieckich uprzedzeniach niewiele pomoże, a zaognia niepotrzebnie sytuację. Można na rzeczowej podstawie dyskutować z politykami niemieckimi i nie zasłaniać się odwołaniem do brunatnej przeszłości Niemiec jako III Rzeszy. Tę lekcje akurat Niemcy jako naród odrobili dobrze i mimo zdarzających się incydentów trudno byłoby stwierdzić, że demokracja w Niemczech jest zagrożona. Za daleko idą stwierdzenia Martina Schulza o putinizacji Polski, ale pewne elementy antydemokratyczne (patrz ustawy) u nas występują np. łamanie procedur demokratycznych. Jest czas na cofnięcie się z tej drogi, ale trzeba to czynić przy rozsądnym kompromisie rządu i opozycji, która dała wyraz dobrej woli. Poczekamy, zobaczymy.

8sty/168

Spisek? Dobra zmiana?

   Jeśli przyjąć dotychczasowe kryteria polityków PiS, to spotkanie Jarosław Kaczyński – Wiktor Orban jak najbardziej pasuje do wskazywanego wciąż przez stronę prawicową funkcjonowania spisku czy układu. Panowie wpadli we własne sidła, które zastawiali wciąż na innych. Bo jak inaczej interpretować spotkanie premiera rządu węgierskiego sprawującego prócz tego funkcję szefa partii z prezesem PiS, który nie sprawuje żadnej funkcji państwowej. Panowie rozmawiali, z tego co usłyszałem, ponad pięć godzin a w rozmowie uczestniczył też wicemarszałek Sejmu i minister, ale nie uczestniczyła premier rządu Beata Szydło. Wyjaśnienia samej premier, że spotykała się dwa razy z Orbanem i ma się z nim spotkać w Budapeszcie są co najmniej śmieszne i ją kompromitują. Chyba, że jest to znak, iż wkrótce przestanie być premierem, ale to też nie tłumaczy sprawy. Nie może tak być, że prezes partii omawia sprawy państwowe bez uczestnictwa odpowiedniego rangą urzędnika państwa, w tym wypadku premiera. To nas Polaków obraża i ośmiesza nasze państwo na arenie międzynarodowej. Rozmowa kurtuazyjna przez pięć godzin? Tajemnicza aura spotkania to przecież kpina ze zdrowego rozsądku i przyzwoitości politycznej. Wyraźnie J. Kaczyński stwarza nowe standardy uprawiania polityki. Takie działania przystoją w państwach dyktatorskich. W nowej Polsce czegoś podobnego nie było!!

    Swoistą puentą tego typu działań jest posłuszne podpisanie przez prezydenta Dudę kolejnych ustaw, w tym szczególnie kontrowersyjnej ustawy medialnej. Stu złotoustych Ziobrów i podobna liczba Kęp nie wmówi nam, że to są w dalszym ciągu standardy demokratyczne. Pozostaje tylko zwiększyć skalę protestów, aby powstrzymać te szaleństwa władzy, póki nie jest za późno. Taktyka obecnych władców jest w miarę przemyślana: potrzeba kilku miesięcy aby unieruchomić demokrację w naszym kraju. Pozostaje nadzieja, że jak zawsze nastąpi zdecydowany odpór większości Polaków. Ta władza przemawia tylko w imieniu około 18% naszych rodaków, z których część dała się zwieść syrenim głosom o dobrej zmianie.

Zakres tematyczny: Polityka, Polska 8 Komentarze
4sty/160

Zaklinanie rzeczywistości

0402-2009-04-17

Piszę ten tekst w Sylwestra, aby zakończyć odchodzący do historii rok. W końcówce tego roku zostaliśmy poddani silnym emocjom z racji zachodzących zmian forsowanych przez nową ekipę rządzącą. Podstawowe zręby zmian już widać: osłabiony mocno Trybunał Konstytucyjny będący gwarantem zgodności uchwalanych ustaw z konstytucją. Do wielu z nas nie dociera, co się stało, ale sprawa jest poważna. Podwyższenie do 13 sędziów składu orzekającego jest nadużyciem, bowiem aż tak wysoka liczba sędziów nie jest potrzebna i nie ma takiego rozwiązania w innych krajach. Może to skutkować paraliżem decyzji w ważnych sprawach, jeśli skład będzie mniejszy. Procedowanie według kolejności zgłoszeń jest „pod publiczkę”, bowiem zawsze tak jest, że sprawy wagi państwowej muszą być rozstrzygane szybciej. Wkrótce się przekonamy o bezsensowności tego postanowienia ustawy. Zgodzić się trzeba, że TK powinien obradować częściej, aby przyspieszyć rozstrzyganie spraw. Jednak orzekanie w składzie siedmioosobowym czy trzynastoosobowym raczej opóźni prace Trybunału niż przyspieszy. Jest jeszcze wysoki próg zaporowy 2/3 większości przy składzie orzekającym, co też może być przyczyną opóźniania wyroku. Dlaczego nie większość, tutaj nie otrzymaliśmy jasnej i przekonującej  odpowiedzi. I wreszcie ten szaleńczy tryb obradowania obu izb parlamentu bez żadnych konsultacji starczy za odpowiedź Nie chodzi o jakość pracy Trybunału ale o jego ubezwłasnowolnienie. W styczniu dojdzie do kolejnej odsłony walki o ustrój państwa na posiedzeniu TK, który oceni konstytucyjność ustawy o Trybunale podjętej znowu na nocnej zmianie na posiedzeniu Sejmu bez żadnych zmian w Senacie i natychmiast podpisanej przez Prezydenta. Zabrakło vacatio legis, które dałoby szansę na głębszą refleksję nad dokonanymi zmianami, a zastosowane ekspresowe przyjęcie budzi wątpliwości, czy ustawa ta jest zgodna z obowiązującą konstytucją.

    Nie lepiej zapowiada się ustawa o służbie cywilnej. Możliwość powoływania osób bez właściwych kompetencji na stanowiska kierownicze jest bezsensem. Pisałem już wcześniej, że rzesze ludzi powiązanych z PiS są wygłodniałe władzy i pieniędzy. I o to idzie w tej ustawie, aby „krewni i znajomi królika” otrzymali właściwe stanowiska. Mniejsza o kompetencje. W spółkach skarbu państwa zmiany już się dokonały i będą jeszcze bardziej czyszczone do spodu. Prawdą jest, że poprzednia ekipa też obsadzała stanowiska po zwycięskich wyborach. Nie dotyczyło to jednak tak ogromnej rzeszy ludzi. Ten stan powinien być zmieniony, ale obecna ekipa jest jeszcze bardziej zachłanna na stanowiska i pieniądze. Nie wróży to dobrze sprawności zarządzania naszym państwem.

    W tej chwili „kończą” się prace nad ustawą medialną. Również w szaleńczym tempie. Tutaj już nie ma żadnych zahamowań. Podobnie jak w 2005 roku w kilka dni przejmuje się media publiczne, które staną się mediami władzy. Likwiduje się dotychczasowe władze za jednym zamachem, powołując nowe w drodze kruczka prawnego (Minister Skarbu powołuje szefów), aby wygasić teraz kadencję dotychczasowych władz. Zobaczymy wkrótce efekty tych posunięć poprzez radykalną czystkę kadrową, którą zapewnią panowie Czabański, Kurski i kto tam jeszcze. Swoi ludzie, władza i pieniądze to są jedyne kryteria tych zmian. Takie są przykłady „dobrej zmiany”. Zatem żadnych mediów publicznych (narodowych) nie będzie, powstają media władzy.

    W tej chwili trwają też pracę nad włączeniem prokuratury pod jurysdykcję ministra sprawiedliwości. Zlikwidowana zostanie niezależność prokuratury. I tak były nieraz pretensje polityków PO pod adresem Prokuratora Generalnego, ale niezależność została utrzymana. Jak wyglądała niezależność prokuratury przed 2007 r. pamiętamy. Ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro pokazał swoje możliwości. Teraz też pokaże.

   Nie ulega dla mnie wątpliwości, że należało przeprowadzić szereg zmian i starać się o odpolitycznienie administracji, instytucji państwowych, spółek itd. Tymczasem PiS robi odwrotnie, upolitycznia administrację rządową jeszcze bardziej, poprzez obsadzenie swoimi ludźmi, likwidując bariery w obsadzaniu stanowisk poprzez likwidację konkursów na te stanowiska, czy obniżając drastycznie poziom wymagań wobec ludzi obejmujących funkcje kierownicze. A to przecież nie jest koniec zmian. W procedowaniu lub przygotowaniu są następne ustawy.

    Zatytułowałem ten tekst zaklinaniem rzeczywistości. Usiłuje się wmówić, że to jest przywracanie normalności, naprawa państwa, utrwalanie demokracji. I to jest właśnie zaklinanie rzeczywistości, podczas gdy prostą drogą wyraźnie zmierzamy do władzy autorytarnej opartej o pozakonstytucyjną pozycję prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Nie takie ma być państwo prawa i trudno dziwić się, kiedy prawnicy prawie jednogłośnie (myślę chociażby o wydziałach prawa uniwersytetów) protestują przeciwko łamaniu konstytucji i wprowadzeniu ustaw wątpliwej jakości.

Zakres tematyczny: Polityka, Polska Brak komentarzy
23gru/150

Zmiany fundamentalne czy potyczki polityczne?

   Zainspirował mnie wicepremier Mateusz Morawiecki w rozmowie wieczornej po informacjach POLSAT, że zamieszanie wokół Trybunału Konstytucyjnego jest bardziej potyczką polityczną. Była to bardzo ciekawa rozmowa na tematy gospodarcze i tutaj zapowiedzi wicepremiera są bardziej optymistyczne o czym szerzej, kiedy dowiemy się więcej o przyjętych kierunkach polityki ekonomicznej. Natomiast nie zgadzam się z tezą wicepremiera o potyczkach politycznych wobec TK. Jest to znacznie głębszy problem.

    Uczestniczyłem w demonstracji sobotniej KOD na placu Solnym we Wrocławiu 19 bm. Poszedłem na nią aby wesprzeć działania przeciw dokonywaniu groźnych dla ustroju demokratycznego zmian. Już wcześniej napisałem na blogu o pełzającym zamachu stanu, który nie polega na nagłej rewolucji, ale na przemyślanym rozmontowywaniu systemu demokratycznego na bardziej autorytarny nazywany obecnie demokraturą, bądź jak to określił prezydent Putin demokracją suwerenną. Ta ostatnia piękna nazwa zastępuje określenie - reżim. 

    Nie twierdzę, że nasza demokracja jest doskonała, ale tzw. naprawa jej oddala nas coraz bardziej od demokracji. Obserwując tempo przygotowywanych zmian a następnie „obrady” Komisji Ustawodawczej nad tak fundamentalną ustawą, w tym znowu zmiana nocna, (nocniki) prowadzą do tego aby jak najszybciej ubezwłasnowolnić Trybunał Konstytucyjny. Dzisiaj (22 XII) drugie czytanie w sejmie i klamka zapadnie. Będzie to, jak trafnie mówią posłowie opozycji, prezent pod choinkę dla prezesa Kaczyńskiego. Istotą tych zmian będzie całkowity wpływ większości parlamentarnej a przede wszystkim rządu na kształt TK. Zawarty punkt o możliwości odwołania sędziego TK w wypadku „niegodnych działań” jest kuriozalny a zarazem jeden z najważniejszych. Oznacza to, że kadencja sędziego może zostać przerwana, bo do prezydenta będzie należało określenie co rozumie pod tym pojęciem. W żadnym demokratycznym kraju nie ma takiego zapisu. Kadencja sędziego TK trwa do końca. Wybitny prawnik profesor Zoll ma z pewnością rację, kiedy mówi dzisiaj, że ta zmiana ustawy o TK jest jego końcem, ponieważ zostanie sparaliżowany. Dlaczego obecna większość rządząca jest tak krótkowzroczna? Bo myślą oni, że będą rządzić wiecznie. Komuniści też tak myśleli! Nie jest wykluczone, że za cztery lata zmieni się układ sił i za te przeprowadzone prawa łącznie z łamaniem konstytucji trzeba będzie odpowiedzieć prawnie. Nie omawiam tej ustawy, wyciągam tylko wnioski a one oznaczają, że w Polsce nie będzie żadnej instytucji wymagającej przestrzegania prawa i konstytucji. Rządzący nie mają racji, kiedy mówią, że wyborcy dali im takie prawo do zmian. Po pierwsze jest to tylko ok. 18% wyborców uprawnionych do głosowania, a po drugie zmiany, które są wprowadzane nie były zapowiadane w kampanii wyborczej. Nastąpiło totalne oszustwo wobec wyborców.

     Wraz z Trybunałem Konstytucyjnym zostanie zniszczona służba cywilna w świetle nowej procedowanej ustawy o służbie cywilnej. Tu nie chodzi o miejsca pracy tylko, ale o stabilność i poczucie możliwości działania wyznaczonej prawem. W świetle nowych zmian urzędnikami średniego i wyższego szczebla zostaną ludzie konkretnej partii czyli PiS. I nie będzie potrzebne żadne przygotowanie, liczyć się będzie dyspozycyjność. Ja mówię o polityce realnej jaka będzie, bo takie możliwości stworzy ustawa i rząd ja w pełni wykorzysta. Już są wielkie rugi w urzędach wojewódzkich. Administracja jest czyszczona do spodu.

    Kolej przychodzi na media i sądy oraz prokuraturę. Ustawa medialna jest już przygotowywana i konsekwencją będzie również „wielka czystka”. Podobnie będzie z sądami, tam jest w tej chwili cicho, ale minister Ziobro z zespołem pracuje i lada moment będą efekty. Prokuratura ma zostać podporządkowana ministrowi sprawiedliwości a w konsekwencji koniec z jej niezależnością. Ciekawe, że jakoś nikt z rządzących nie mówi (skoro są takie zarzuty o stronniczość – ha! ha!) o możliwości wyborów prokuratorów przez społeczeństwo, jak jest np. w USA. Tu chodzi o pełną dyspozycyjność prokuratury wobec władzy, więc nie będzie żadnych innych rozwiązań.

   Starczy tyle na razie. Zatem nie zmierzamy ku demokracji ale do autokracji. Prezes Kaczyński bardzo dobrze zapoznał się z początkiem rządów bolszewików w Rosji. Mechanizm był podobny, nie było tam trybunału konstytucyjnego, ale zawłaszczano kolejno w szybkim tempie cała władzę, opanowując newralgiczne urzędy. Na terror przyszedł czas trochę później, kiedy zaczął się opór społeczny. U nas opór społeczny zaczął się w momencie, kiedy próbuje się unieruchomić Trybunał Konstytucyjny bez którego konstytucja stanie się tylko świstkiem papieru, bowiem nie będzie możliwości badania zgodności ustaw z konstytucją. I w tym oporze pokładam nadzieję.

     Natomiast mami się społeczeństwo na razie „sztandarową propozycją” 500 plus i obiecuje się dalsze bonusy. Tyle że ekonomia nie znosi obietnic bez pokrycia, ale o ekonomii w odrębnym zapisie.

     Pozostaje mi życzyć tym którzy zaglądają do mego blogu  zdrowych, rodzinnych i refleksyjnych Świąt Bożego Narodzenia. Tego samego życzę nam wszystkim Polakom. Niech te święta przypominają nam, że jesteśmy wielką rodziną i trzeba dla jej trwałości liczyć się także ze zdaniem mniejszości.

Zakres tematyczny: Polityka, Polska Brak komentarzy
16gru/150

Co jest grane?

Miałem nadzieję, że w ostatnich dniach dojdzie do jakiejś sensownej próby szukania wyjścia z sytuacji pata politycznego. Dzisiaj tj. 13 XII trudno mieć taką nadzieję. W bolesną rocznicę stanu wojennego ze strony rządzących powinna wyjść bardziej pogłębiona refleksja, niż postawienie przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego: a moje musi być na wierzchu. Prezes uznał, że przeciwnicy albo są głupi, bo niczego nie rozumieją, albo są właściwie „garstką zaprzedanych ludzi”, których trzeba będzie ukarać. To o słowach, że zemsty nie będzie, ale abolicji także nie. Mógłbym zgodzić się z takimi słowami, gdyby nie ta polityka przejęcia powoli pełnej władzy, bo zdobyliśmy (PiS) pełne poparcie wyborców i mamy większość. Otóż nie. Kiedy koalicja PSL/SLD przejęła władzę po wyborach w 1993 roku i miała ponad 300 mandatów, to nie głosiła takiego triumfalizmu, ponieważ taką większość zapewniło jej wypadniecie ogromnej części partii prawicy i centrum wskutek nieprzekroczenia progu wyborczego. Obecnie PiS zawdzięcza swą arytmetyczną większość w Sejmie dzięki przegranej lewicy, która nie przekroczyła progu wyborczego. W wyborach uczestniczyło niewiele ponad 50% uprawnionych do głosowania. Zatem rzeczywiste poparcie dla PiS przez uprawnionych do głosowania wyniosło około 18%  Zatem więcej skromności w głoszonych twierdzeniach o poparciu ogromnej większości Polaków, które pobrzmiewa ostatnio w wypowiedziach prezesa Kaczyńskiego.

    Walka toczy się w tej chwili o Trybunał Konstytucyjny. Podtrzymuję swój pogląd o pełzającym zamachu stanu, który powoli dokonuje się na naszych oczach. To nie będzie proces błyskawiczny, ale jego początki są coraz bardziej widoczne, także w dzisiejszej wypowiedzi Kaczyńskiego w zawłaszczonych przez PiS obchodach z okazji 34 rocznicy stanu wojennego. Pogardliwe wypowiedzi o przeciwnikach i twierdzenie, że teraz jest demokracja, bo opozycja może też demonstrować nie brzmią zbyt dobrze. Może powstać pytanie: jak długo jeszcze? Skoro są zapowiedzi rozliczeń – właśnie jakich? Brakuje wciąż konkretów. Pracuje się…  Najbardziej martwi brak konkretów, a jeśli się pojawiają, to typu PO łamała demokrację i podaje się jeden, dwa przykłady, które niczego nie wyjaśniają, albo 50 przypadków złamania konstytucji bez konkretnego ich określenia. Do tego te inwektywy typu „drugi sort”, „komuniści i złodzieje”. Najlepiej atakować mgławicowo i idzie w lud… Nie wszystko „ciemny” lud kupuje.

     Z tego co czytałem i oglądałem nikt nie zwrócił uwagi na dane sędziów TK wybranych przez poprzedni Sejm. Należy zgodzić się z wyrokiem TK o legalności wybrania trzech sędziów Trybunału. Zaglądając do ich życiorysów widać, że są to niezwykle kompetentni prawnicy bez powiązań organizacyjnych z PO. Nikt nie podważał ich kompetencji a jedynie wybór przez poprzedni Sejm. Natomiast sędziowie wybrani w obecnej kadencji mają wyraźne powiązania z PiS. Chyba tylko sędzia Przyłębska nie ma takich związków. I te obrady i mianowania w nocy. Czyżby nadeszła era „nocników”? PiS wprowadził podział na swoich i nie swoich prawników.

    Następnie brakuje wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 XII. Teraz dopiero jest podnoszony zarzut, że skład orzekający obradował w składzie pięciu sędziów. Przecież czynny udział posła Asta oznaczał akceptację składu i nie podnosił on tego „mankamentu” w swoim wystąpieniu, za to skompromitował się jako prawnik nie wiedząc, ile lat wynosi kadencja Prezesa Trybunału. Teraz władza wykonawcza nie chce opublikować wyroku TK w Dzienniku Ustaw co oznaczałoby rygor jego wykonania. Do obywateli dotarły dwa sygnały. Jeden od władzy wykonawczej, że wyrok zostanie opublikowany, drugi sygnał tylko od Jarosława Kaczyńskiego, że wyroku nie można opublikować, bo jest sprzeczny z prawem. W ten sposób wiemy gdzie znajduje się nadtrybunał. I dzisiaj (14 XII) mamy potwierdzenie ustami Sasina, że wyrok TK z 3 XII nie zostanie opublikowany. Moim zdaniem to oznacza, że również wyrok TK z 9 XII też nie będzie opublikowany. To już czysta paranoja. Władza wykonawcza niższego rzędu (premier Szydło milczy) uzurpuje sobie prawa, które jej nie przynależą.

     Prezes Kaczyński idzie na pełną konfrontację. „Najciekawsze” w tym bezprawiu jest to, że Kaczyński za nic nie odpowiada, natomiast to on faktycznie rządzi i wydaje dyrektywy premier Szydło i prezydentowi Dudzie. Józef Piłsudski, jeśli to porównanie do niego, nawet po zamachu majowym sprawował konkretne funkcje: dwa razy był premierem i stale aż do śmierci był ministrem spraw wojskowych. Rządy sanacyjne w opinii historyków nie uchodzą za wzór do naśladowania. Teraz mamy bardziej parodię historyczną. Tyle, że drogo, jako naród, za to bezprawie zapłacimy. Ta droga będzie niestety kontynuowana. Ośrodek decyzyjny będzie poza władzą wykonawczą i to da najgorsze skutki nie tylko prawne ale też namacalnie konkretne. Podejmowane „reformy” będą poza kontrolą społeczną i konstytucyjną a nie wszystko co zamierza PiS jest tak dobre dla Polski. O tym będę pisał w dalszych artykułach.

     Reasumując, jesteśmy w punkcie krytycznym jeśli idzie o przestrzeganie Konstytucji. Ma ona swoje wady, ale jest ustawą demokratyczną. I dlatego trzeba jej przestrzegać dopóki obowiązuje. I o to toczy się cała ta gra. PiS (Jarosław Kaczyński) poprzez fakty dokonane dąży do jej unicestwienia poprzez fakty dokonane. 

Zakres tematyczny: Polityka, Polska Brak komentarzy
24lis/150

Pełzający zamach stanu

 Zaczynamy budzić się w nowej rzeczywistości. Słowo zaczyna nabierać innego znaczenia. Zupełnie jak w realnym socjalizmie słusznie minionej epoki. Wtedy demokracja socjalistyczna  oznaczała demokrację, rządy ludu pracującego - rządy partii (czyli PZPR) itd.

    Przed wyborami słyszeliśmy, że ministrem obrony miał zostać Jarosław Gowin a wychynął Antoni Macierewicz, o Kamińskim nie było mowy... a tu proszę jest i do tego ułaskawiony przez prezydenta Dudę. Dziwne, minister Mariusz Kamiński nie ma jeszcze prawomocnego wyroku skazującego, czyli w świetle prawa jest niewinny, a tu proszę niewinny został ułaskawiony przez prezydenta, który z wykształcenia jest prawnikiem. Już widzę tony pism do prezydenta Dudy z prośbą o ułaskawienie, bo petenci np. nie mają zaufania do sądów. Niby farsa, ale to dzieje się naprawdę. Skutki dla państwa prawa będą straszne, tak zaczyna się bezprawie. Od lat mówiłem, że mamy kłopoty z państwem prawa, ale teraz proces nagle przyspieszył.

    Kto nie wierzy, proszę bardzo dalsze przykłady a to dopiero minęły niecałe dwa tygodnie. Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym już zmieniona. Będą powołani „właściwi” sędziowie. Przyjęta retoryka PiS i prezydenta, że to załatwił poprzedni sejm na koniec kadencji jest nietrafna, ponieważ nie przekazano na czym polega ta niekonstytucyjność, czyli gdzie jest ta sprzeczność z konstytucją. Chociaż zgadzam się, ze nie należało powoływać aż pięciu sędziów. Przyjmując taką logikę rozumowania, to każdy skład TK jest niewłaściwy, bo powoływał część składu inny sejm. Tak przecież było, ale nikt nie podważał trafności wyroków TK. Tym razem jest inaczej, ponieważ dla potrzeb politycznych zmieniono ustawę o TK i chodzi o powołanie dyspozycyjnych sędziów i obawiam się, że tak będzie. Słychać przecież, że PiS chce mieć większość w TK.

    W Trybunale Stanu również zmieniono skład tak, aby większość miał PiS z dodatkiem Kukiza. Pan Kukiz daje w ostatnim czasie wymowne świadectwa swojego intelektu i ze swoimi tzw. narodowcami zrobi co będzie potrzeba. Nie mam nic przeciwko stawianiu winnych polityków i wyższych urzędników przed Trybunałem Stanu, ale niech sądzi skład niezależny, który nie jest oparty na zasadzie większości rządzącej – taka była retoryka PiS. Podobnie dzieje się w służbach specjalnych. Rozumiem chęć zmiany, ale to powinno przebiegać w sposób cywilizowany a nie pod osłoną nocy na chybcika.

    Można mówić zatem o pełzającym zamachu stanu, bo będą jeszcze dalsze odsłony. Kiedyś była u nas rusyfikacja, ale Rosja była za słaba aby nas zrusyfikować. Teraz następuje rusyfikacja prawna – wzorcem jest prezydent Putin i jego drużyna. Myślę, że na Kremlu zacierają ręce z radości. Na takie zmiany. Dumni Polacy trafią pod właściwy rozmiarem but. Dobrze im tak, niedługo przeczytam na forach rosyjskich.

    Proszę zauważyć, że nie komentuję mowy tronowej premier Beaty Szydło. Nie ma czego komentować. Propagowanie obietnic za które kupiono wyborców, taka zawoalowana łapówka z naszej kieszeni, przyniesie oczywiście efekty. Na tapecie będzie wkrótce Rada Polityki Pieniężnej i prezes NBP, któremu wkrótce skończy się kadencja. Tak dużych pieniędzy nie znajdzie się z oszczędności, zapowiadanych podatków (dokopać bogatym), czy uszczelnienia polityki fiskalnej. Nie ma żadnych realnych szans. A przecież zapowiadane są duże pieniądze dla narodu z powodu różnych dodatków, podwyżek, szkoda wymieniać. Cieszmy się, owszem należy się ich spodziewać, może nie od razu i w takich ilościach. Taka ma być cena za przeprowadzany program państwa bezprawia. Jedno jest ale... Pieniądze te będą pochodzić z dodruku pieniędzy bez pokrycia w rozwoju gospodarczym. Gadanie o tym, że te pieniądze spowodują konsumpcję a w ślad za tym rozwój gospodarczy, wkładam między bajki. Historia podaje inne przykłady. W latach osiemdziesiątych w minionym PRL w szalonym tempie rozwijała się inflacja przechodząca w hiperinflacją. Kto nie wierzy, niech zajrzy co stało się gospodarczo z Argentyną za rządów Perona, które zrujnowały gospodarczo ten kraj. Przykłady można mnożyć.

    Widać wyraźnie działania obecnych rządów na bardzo szerokim polu w tym w kulturze oraz edukacji. Tu trzeba chwilę poczekać aby zobaczyć podejmowane działania. Na razie najwięcej dzieje się na polu prawnym, czyli zamieszanie wokół Trybunału Konstytucyjnego. Podporządkowanie TK rządzącej partii oznacza praktycznie zawieszenie konstytucji, która stanie się bezwartościowym papierem. Decyzje rządu i sejmu w TK będą interpretowane  po myśli opcji rządzącej i zawsze w tej sytuacji będą zgodne z konstytucją. A prezydent Duda pokazał już co potrafi podporządkowując się Jarosławowi Kaczyńskiemu. Teraz wiemy o co chodziło w nocnym spotkaniu obu panów. Czyżby Kaczystan był coraz bliższy?

Zakres tematyczny: Polityka, Polska Brak komentarzy